node.js – ReferenceError:webpack未定义

在我的webpack应用程序中,我有一个基本的构建过程,由“npm运行构建”触发,它执行webpack二进制文件,并将/ app中的index.html复制到/ dist.每当我运行npm运行构建,我得到ReferenceError:webpack没有定义,但是当我运行npm启动,启动webpack-dev-server,一切都很好.

这是我的webpack配置文件:

var ExtractTextPlugin = require('extract-text-webpack-plugin');

var config = {
  context: __dirname + '/app',
  entry: './index.js',
  output: {
    path: __dirname + '/app',
    filename: 'app.js'
  },
  module: {
    loaders: [
      { test: /\.js$/, loader: 'babel', exclude: /node_modules/ },
      { test: /\.html$/, loader: 'raw', exclude: /node_modules/ },
      { test: /\.scss$/, loader: ExtractTextPlugin.extract('style', 'css!sass'), exclude: /node_modules/}
    ]
  },
  plugins: [
    new ExtractTextPlugin('app.css')
  ]
};

if (process.env.NODE_ENV == 'production') {
  config.output.path = __dirname + '/dist';
  config.plugins.push(new webpack.optimize.UglifyJsPlugin());
}

module.exports = config;
你失踪了

var webpack = require('webpack');

在你的文件的开头.如果你想优化执行一下,你可以把它推到里面,如果你的块.

相关文章
相关标签/搜索