macOS中安装node.js

node.js最新版下载地址:https://nodejs.org/en/#download


双击运行以上文件,安装过程直接下一步即可。安装后显示:


node.js和npm安装成功测试,在终端输入以下命令:

appledeMac-mini:~ zhaikun$ node -v
v10.1.0
appledeMac-mini:~ zhaikun$ npm -v
5.6.0
相关文章
相关标签/搜索